Mevzuat, Uygulama ve Öğreti Açısından Türkiye Ve Slovenya’da Çocuğun İradesinin Dikkate Alınması

Tarih: 6 Kasım 2018

Yer: Özyeğin Üniversitesi

Katılımcı: İç & Dış Paydaşlar

 

Amaç & Önem

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesi bağlamında, Slovenya ve Türkiye'deki hukuk düzenlemeleri ile çocuğun iradesi, hakları ve yükümlülüklerine dikkat çekildi.

 

Genel Bilgi

  • * Panel, Slovenya ve Türkiye'den akademisyen ve hukukçuların katılımıyla gerçekleşti.
  • * Çocukların sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin iki ülkenin hukuksal düzenlemelerinde ve uygulamalarında ne derecede yer edindiği, güncel olaylar ışığında tartışıldı.
  • * Her iki ülkede çocuğun iradesinin dikkate alınması konusundaki olumlu gelişmelere dikkat çekildi. Uygulama ve mevzuattaki eksikler de eleştirel bir şekilde ele alındı.