TÜSİAD & SKF Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması: “Kimya, Petrol ve Kauçuk/Plastik Sektörleri” Toplantısı

Tarih: 14 Aralık 2019

Yer: Özyeğin Üniversitesi

Katılımcı: İç&Dış Paydaşlar

 

Amaç & Önem

Türkiye iş dünyasının sürdürülebilirlik performansını ortaya koymak ve politikalar önermek amacıyla SKF tarafından başlatılan çalışmanın ilk sonuçlarını petrol ve kimya sektörleri özelinde kamuoyuyla paylaşmak.

 

Genel Bilgi

  • * TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle kurulan SKF (Sürdürülebilir Kalkınma Forumu) ilk araştırma çalışmasını kimya ve petrol sektörleri üzerine yaptı.
  • * Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması bulguları sektör temsilcileri ile paylaşıldı.
  • * Sektör ve akademiden katılımcılarla düzenlenen bir panelle bulgular değerlendirildi, politika önerileri üzerine konuşuldu.