Sürdürülebilirlik Konuşmaları 10 - İnsani Gelişmişlik ve Yetenek Yaklaşımı: Türkiye’deki Eşitsizlikler

Tarih: 16 Nisan 2019

Yer: Özyeğin Üniversitesi

Katılımcı: İç&Dış Paydaşlar

 

Amaç & Önem

Serinin onuncu konuşmasının konuğu Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve aynı üniversitenin Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci oldu.

 

Genel Bilgi

Prof. Uyan Semerci, konuşmasında insani gelişmişlik kavramı üzerinde durarak Türkiye'yi bu kavram çerçevesinde değerlendirdi. Bu değerlendirmesinde kırılgan gruplar üzerinde (örneğin çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği bağlamında çocuklar) bilgilerini paylaştı.