David Ciepley Konferansı

Tarih: 18 Mart 2019

Yer: Özyeğin Üniversitesi

Katılımcı: İç & Dış Paydaşlar

 

Amaç & Önem

Bu konuşmanın temel amacı neoliberal ekonomik düzenin yarattığı eşitliklerin altını çizmektir. Günümüz dünyasından ekonomik eşitsizliklerin çok fazla arttığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, bu konuşmanın ne kadar önemli bir politik sorunun üzerine gittiğini de anlamış oluruz. 

 

Genel Bilgi

Devlet ve şirketler arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Bu soru ışığında bu konuşma bir neoliberalizm eleştirisi içermektedir. Neoliberalizm şirketlerin devlet ile ilişkisini yadsır ve bundan dolayı da konuya sadece pazar odaklı bakar. Bunu bir sorun olarak ele aldığımızda, şirketlerin ürettiği eşitsizlik konusuna da daha kapsamlı bir şekilde bakma şansımız olur.