Sürdürülebilirlik Konuşmaları 6 - Çevre ve İnsan: Sunum ve Fotoğraf Sergisi

Tarih: 20 Şubat 2019

Yer: Özyeğin Üniversitesi

Katılımcı: İç&Dış Paydaşlar

 

Amaç & Önem

Üniversitemizin sürdürülebilirlik yaklaşımına paralel olarak, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dikkat çekmek; bu konudaki sorumluluklarımızı ve alınabilecek önlemleri masaya yatırmak.

 

Genel Bilgi

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’nun, üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve sürdürülebilirliği değişik boyutları ile ele alarak sürdürülebilirlik konusunda bilgi birikimimizi derinleştirip ufkumuzu genişletmeyi hedefleyen Sürdürülebilirlik Konuşmaları’nın altıncısı mezunlarımızdan Utku Kuran'ın Tanzanya'daki çevre sorunları ile ilgili sunumu ve fotoğraf sergisi ile gerçekleştirildi.