Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesinde Erkeklerin Rolü

Tarih: 10 Mayıs 2019

Yer: Özyeğin Üniversitesi

Katılımcı: İç & Dış Paydaşlar

 

Amaç & Önem

Erkeklik Çalışmaları ile ilgilenen araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan bu çalıştayda, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları alanının Türkiye’deki gelişim sürecinin ele alınması, katılımcılar arasındaki akademik iş birliği olanaklarının tartışılması ve alandaki sorunların tüm boyutlarıyla irdelenmesi hedeflendi.

 

Genel Bilgi

Sosyal Bilimler Fakültemiz tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki fikirlere katkıda bulunulması ve yeni bakış açıları sunulması hedefiyle 10 Mayıs tarihlerinde kampüsümüzde öğrencilerimizin de katılımına da açık bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu ‘erkeklerin rolü’ kapsamında değerlendirildi.