3. Türkiye Kadın Rektörler Toplantısı & Panel

Tarih: 13 Aralık 2018

Yer: Özyeğin Üniversitesi

Katılımcı: İç & Dış Paydaşlar

 

Amaç & Önem

Eğitim, sağlık, siyaset ve iş dünyasında kadının daha fazla rol almasının önünü açacak ve toplumda kadına karşı cinsiyet ayrımcılığını önleyecek projelerin konuşulması amaçlandı.

 

Genel Bilgi

  • * EWORA (European Women Rectors Association), Türk akademi dünyasında kadın liderlerin sayısını artırmak adına yeni stratejiler geliştirmek hedefiyle bölgesel toplantılar düzenliyor.
  • * 2017 yılından beri Türkiye’nin eski ve yeni kadın rektörlerini bir araya getirdiği toplantıların üçüncüsüne Özyeğin Üniversitesi ev sahipliği yaptı.
  • * Aynı gün hem üniversitemizden hem de farklı üniversitelerden katılan akademisyenlerle 'Türkiye'deki Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı Eylemler ve Planlar' konulu panel düzenlendi.