Sürdürülebilirlik Konuşmaları 3 - Türkiye’deki İşletmelerde ve TOFAŞ’ta Sürdürülebilirlik

Tarih: 14 Kasım 2018

Yer: Özyeğin Üniversitesi

Katılımcı: İç & Dış Paydaşlar

 

Amaç & Önem

Sürdürülebilirlik konusu sanayinin içinden bir şirket özelinde gündeme alındı. TOFAŞ’ın sürdürülebilirlik konusunda izlediği yol ve sahip olunan ajanda tartışmaya açıldı.

 

Genel Bilgi

  • * TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar ve TOFAŞ Çevresel Sistemler Yöneticisi Volkan Varal konuşmacı olarak katıldı.
  • * Güray Karacar ve Volkan Karar sürdürülebilirliğin Türk iş dünyasının gündemine girişi ve yayılışı ile ilgili deneyimlerini aktardı.
  • * Stratejik olarak TOFAŞ’ın sürdürülebilirliğe bakışı izleyicilerle paylaşıldı.
  • * Entegre raporlamanın öneminin altı çizildi.